logo
Utskilte kommunale selskaper skaper mange nye utfordringer for organiseringen av kommunal virksomhet. Advokat Vibeke Resch-Knudsen gir råd, holder foredrag og kurs om kommuners rolle som eier og forvalter av verdier og tjenester.
skille
hva_kan_vrk

Hva kan advokat VRK tilby

Bistanden jeg yter er spredt fra ren advokatbistand til strategiske prosesser. Der hvor jeg ser behov for tverrfaglig tilnærming, benytter jeg meg av et vidt spekter av samarbeidspartnere etter avtale med klienten.

Les mer om hva jeg kan tilby her…

litt_om_bloggen

Litt om bloggen min

Innenfor flere av de områdene jeg arbeider er det absolutt riktig å si at «Veien blir til mens man går». På bloggen legger jeg ut artikler skrevet av meg og andre om aktuelle tema rundt eier- og selskapsstyring samt interkommunalt samarbeid. Noen artikler er rent juridiske, andre er mer tverrfaglige.

Mer om bloggen…

skille
sma_boker

Kjøp Vibekes bøker

Vibeke har skrevet to bøker om sitt spesialområde «Kommunalt eierskap – roller, styring og strategi»og «Styring av kommunalt eide selskaper» disse kan kjøpes gjennom kommuneforlaget.

Les mer og bestill