logo

Utskilte kommunale selskaper skaper mange nye utfordringer for organiseringen av kommunal virksomhet. Advokat Vibeke Resch-Knudsen gir råd, holder foredrag og kurs om kommuners rolle som eier og forvalter av verdier og tjenester.

skille


skille
sma_boker

Kjøp Vibekes bøker

Vibeke har skrevet to bøker om sitt spesialområde «Kommunalt eierskap - roller, styring og strategi»og «Styring av kommunalt eide selskaper» disse kan kjøpes gjennom kommuneforlaget.

Les mer og bestill