logo

Month

februar 2015

Forslag til endring av IKS-loven

Det har i mange år vært uklart hvorvidt IKS-lovens ansvarsregler er i strid med statsstøtteforbudet i EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1. Dette gjennom deltakernes ubegrensede ansvar kombinert med at selskapene ikke kan gå konkurs. IKS som driver i konkurransemarkeder får da en fordel i markedet gjennom bedre vilkår på lån og kreditt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har hatt på høring et forslag til endring
Les mer