logo

Month

mai 2015

Kommuneproposisjonen 2016: Forslaget til endring av IKS-loven

I Kommuneproposisjonen 2016 er forslaget til endring av IKS-lovens ansvarsregler for å imøtekomme EØS-avtalens støtteregler omtalt. Departementet vil likevel ikke fremme forslaget slik det fremkommer i høringsnotatet, men ønsker nå å gå mer grundig til verks, se Prop. 121 S (2014-2015) del 2. pkt. 5.5.5:  «Departementet vurderer nå innspillene fra høringsrunden og har sett behovet for å utrede de ulike løsningsforsla
Les mer