logo

Month

november 2015

Representantskapsmedlem i et IKS

Representantskapet er eierorganet i interkommunale selskaper (IKS), på lik linje med generalforsamlingen i aksjeselskap (AS). Det er det samlede representantskapet som utøver eierskapet i selskapet på vegne av alle eierne og hovedregelen er at beslutninger i representantskapet tas med alminnelig flertall. Representantskapet kalles også selskapets operativt eierorgan og deres viktigste oppgave er å fastsette de økonom
Les mer