logo

Month

mai 2016

Energi: Endring i energiloven vedtatt 27. mai 2016

Endringene i energiloven om funksjonelt og selskapsmessig skille mellom nettselskaper og annen aktivitet for alle nettselskaper er nå vedtatt. Selskapene som ikke er organisert etter loven, får til 1. januar 2021 med å tilpasse seg.  Regjeringen behandlet i statsråd 27. mai endringen av energiloven om skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv., se lov  27. mai 2016 nr. 18. Loven innebærer endringer på fire
Les mer

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4): Interkommunale samarbeid

Utvalget foreslår en generell hjemme for interkommunale samarbeid samt videreføring av vertskommuneløsningene. De foreslår også å avvikle dagens hjemmel for interkommunale styrer i kommunelov § 27 og erstatte dette med organisasjonsformen ”kommunale oppgavefellesskap” og en hjemmel for regionråd. Hvorvidt samarbeidet er et selvstendig rettssubjekt samt ansvarsforholdene mellom deltakerne, må nå avklares ved opprettel
Les mer

Kommuneproposisjonen 2017: Endring av IKS-loven

I Kommuneproposisjonen 2017 knyttes forslaget om endring av IKS-lovens ansvarsregler opp mot det pågående arbeidet med ESA-saken om skattefritak og garantier for det offentlige EFTAS overvåkningsorgan (ESA) har vurdert at det generelle skattefritaket for stat, helseforetak og (fylkes-)kommuner er i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte når disse offentlige organene driver økonomisk aktivitet. Blant annet
Les mer