logo

Month

november 2016

Tilbud om varslingstjenester

Advokat Vibeke Resch-Knudsen og Jan Lunder Kommunikasjon tilbyr varslingstjenester for kommunalt eide selskaper.  Vi tilbyr oss å være varslingsmottaker for varslinger i kommunalt eide selskaper. Med varslingsmottak menes fysisk mottak av varslinger fra ansatte og ev. andre. Tjenesten innebærer rådgivning med hensyn til relevant bedriftsintern oppfølging og/eller andre relevante tiltak som følge av varslingen. Vi bis
Les mer