logo

Month

mai 2017

Kommuneproposisjonen 2018 – Offentlig støtte

 Det følger av kommuneloven at verken kommuner eller fylkeskommuner kan gå konkurs. Det samme gjelder for interkommunale selskaper (IKS) etter lov om interkommunale selskaper (IKS). EFTAs overvåkingsorgan, ESA har stilt spørsmål ved hvorvidt dette gir disse organene økonomiske fordeler i form av ubegrensede garantier når de driver økonomisk aktivitet i konkurranse med private. ESAs foreløpige vurdering er at verken d
Les mer