logo

Category

Forvaltning

Observatør til styret

Det er ikke ofte de ansatte benytter seg av retten til å velge en observatør i tillegg til medlem av styret der selskapet har flere enn 30 ansatte. Grunnen til dette er uviss, men det kan tenkes at dette har noe med usikkerheten i forhold til vedkommendes rolle i styremøtene å gjøre, både fra de ansattes side, men også fra styrets side.    Retten for de ansatte til å velge observatør til styret, er ment for å si
Les mer

Tidsubegrensede tjenestekontrakter og reglene om offentlig anskaffelse

Ikke alle tjenester kommuner eller kommunalt eide selskaper kjøper er engangskjøp, men kanskje tjenester kommunen eller selskapet har behov for med jevne mellomrom. Hver enkelt leveranse behøver ikke være så kostbar, men om tjenesten kjøpes jevnlig over lang tid, kan dette være i strid med anskaffelsesregelverket. Hvordan beregnes terskelverdi i disse tilfellene, og må alle kontrakter være tidsavgrenset? Pris Hovedre
Les mer

Due Diligence ved endring av kommunestrukturen i Norge

«Selskapsgjennomgang» eller «due diligence» er en arbeidsprosess for å samle inn og analysere informasjon om et selskap – ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer.  I privat næringsliv er formålet med fusjoner å ta ut inntekts- og kostnadssynergier som vil føre til verdiskapning i virksomheten. Målet med Regjeringens kommunestrukturprosjekt er å få mer robuste kommuner, som
Les mer