logo

Om bloggen

I løpet av årene har jeg møtt mange kloke mennesker som har bidratt til å utvikle min kunnskap om kommunal eier- og selskapsstyring. Bøkene mine er blant annet resultater av samtaler med ulike aktører landet rundt og innspill fra tilhørere på seminar og forelesninger.

Synergier

I flere år har jeg søkt synergier med andre gjennom å gå inn i ulike miljøer og forsøkt å finne min plass sammen med dem. Gjentatte ganger har jeg opplevd at det ikke er så lett, både fordi området jeg arbeider på er tverrfaglig og også fordi det ikke bare er å sette seg ned å lese seg opp på temaene. Dette blant annet fordi mange av problemstillingene forutsetter en skjønnsvurdering som kun erfaring kan gi.

Jeg har i arbeidssammenheng møtt mange kloke kollegaer, men like mange kloke rådmenn, ordførere, styreledere, daglige ledere, økonomimedarbeidere, juridiske rådgiver, advokater osv. blant klienter, tilhørere, deltakere osv. Jeg har nå kommet til at det er sammen med alle disse personene jeg finner mine synergier.
Av den grunn ønsker jeg nå å fokusere på å utvikle samarbeidet med personer som er opptatt av de temaene jeg arbeider med, for samlet sett å kunne tilby de beste løsningene innenfor de aktuelle temaene til den bestemte kunden.

Seniorkompetanse

Mange av de kloke hodene jeg har møtt opp gjennom de årene, har nå kommet til et veiskille i livet gjennom enten å ha fratrådt sin stilling eller trukket seg fra sentrale politiske verv. Min erfaring er at slike forhold ikke nødvendigvis gjør at disse personene blir mindre interessert og engasjert, men problemet er heller å formidle utad at de fortsatt ønsker å bidra til å gjøre en forskjell. Mange av dem vil som vil bidra, ønske kanskje ikke å være så aktive som før og dermed har problem med å finne ut hvordan de kan være tilgjengelig uten å måtte være 100% på hele tiden.

blog_pres

Jeg ønsker at bloggen min skal være en plass hvor slike personer er synlige. Slik at kommuner, selskaper eller andre som trenger bistand fra personer med deres kompetanse og erfaring kan finne dem, på tross av at de ikke lenger er aktive på full tid. På seminarer eller i større prosjekter vil det kanskje være naturlig å bruke flere med ulik bakgrunn og erfaring og slik sette sammen de beste teamene til å løse ulike problemer. Mitt mål er aktiv bruk av seniorkompetanse. Gjennom å synliggjøre personer med unik kompetanse og vilje, samt aktivt å fremme samarbeid med dem i mitt arbeid, vil jeg bidra til å nå dette målet!

Bloggen – få meningene frem!

Bloggen min skal synliggjøre ressurs personer med deres kompetanse og bakgrunn, men også deres tolkninger, refleksjoner og meninger om ulike saker og problemstillinger. Rammene for hva som legges ut på bloggen, er kun at det bør omhandle eier- eller selskapsstyring, juridiske rammer for offentlig eide selskaper, interkommunalt samarbeid eller kommunestrukturdebatten i dette lys.

I første omgang har jeg invitert de personene som du finner under «ressurser» på nettsiden til å komme med sine bidrag. Forhåpentligvis vil kretsen av ressurser utvide seg, og kanskje du ønsker å formidle noe innenfor de nevnte temaene? Send meg en mail, så begynner vi der.