logo

Ressurser

Gjennom mitt arbeid har jeg fått mulighet til å samarbeide med en rekke mennesker og selskaper som er faglig sterke innen sitt område og som utfyller min egen kompetanse. Disse ressursene benytter jeg når jeg eller klienten ser behov for det. I tillegg til dem som her er nevnt, leverer jeg også tilbud hvor jeg støtter meg på fagfolk innen de ulike tjenesteområdene hvor kommuner yter tjenester.

resurs_marianne

Marianne B. Skou

Selvstendig næringsdrivende

Har bred erfaring innen kommunikasjon og markedsføring, fra offentlig og privat virksomhet i både inn- og utland – bl.a. som kommunikasjonsdirektør i Utlendingsdirektoratet og informasjonssjef i Lillehammer kommune (OL) og Narvesen-konsernet. Har gått Hovedkurset ved Forsvarets Høgskole. Jobbet i flere år i KS Bedrift – innen kommunikasjon og myndighetskontakt, webredaktør. Men også med næringspolitiske spørsmål (EU, CSR, fornyelse av kommunal sektor) og som prosjektleder for større konferanser.

resurs_inge

Inge A. Fredriksen

Advokat og partner
i Advokatfirmaet NORDIA DA

Inge har 25 års erfaring som rådgiver og advokat innen energisektoren og er også mye brukt som foreleser på kurs og konferanser for energibransjen, herunder av Energi Norge.

Han har publisert et stort antall artikler og andre publikasjoner om energirettslige emner og forretningsjuridiske emner fra et ”energibransjeperspektiv», mange av disse på Energi Forlaget.

resurs_jan

Jan Lunder

Rådgiver Jan Lunder Kommunikasjon

Jan har bakgrunn fra Kommunikasjonshuset Agendum og KS. I KS ledet han blant annet arbeidet med å utvikle KS´ konsulentmiljø. Jan arbeider med kommunikasjon og primært innenfor fagfeltene arbeidsgiverutvikling, styring og ledelse. Jan er offisersutdannet fra Sjøkrigsskolen og har høgskoleutdanning i samfunnsfag. Han har også 10 års erfaring fra personalenheten i Sør-Varanger kommune, de siste 7 som personalsjef og leder av enheten.

skille

resurs_bdo

BDO AS

Sammen med ressurser fra BDO rådgiving for offentlig sektor er det mulig for meg å legge inn tilbud på større jobber. Jeg har god erfaring med å arbeide med BDO og opplever at de har god bransjekunnskap innen områdene jeg arbeider og sammenfallende oppfattelse av hva som kjennetegner god virksomhetsstyring innen offentlig tjenesteyting og forvaltning særskilt. Det er spesielt innen kommunale regnskapsprinsipper og selvkost jeg benytter meg av deres bistand.

resurs_hanne

Hanne Torkelsen

Advokat og partner
i Advokatfirmaet SGB Storløkken AS

Hanne Torkelsen arbeider i hovedsak med EU/EØS konkurranserett, offentlige anskaffelser og statsstøtte, energi- og miljørett, fast eiendom, selskapsrett, samt arbeidsrett. Hun har lang erfaring fra offentlig og privat sektor, og organisasjoner som arbeider med ulik infrastruktur som avfall, energi og havner. Hun har også arbeidet mye med forurensingsloven, avfallsforskriften og tilhørende EU/EØS-regelverk. Hun har utarbeidet flere veiledere om egenregi og tildeling av enerett til offentligrettslig organ og OPS-samarbeid innen avfallssektoren.