logo

Month

april 2014

Konsekvenser av en kommunereform for kommunalt eide bedrifter

Interkommunalt samarbeid Norske kommuner er mange og små. Sammenslåing av kommuner i større enheter har ikke stått på den politiske dagsorden i Norge på 50 år. For å kunne oppnå stordriftsfordeler har derfor de fleste kommuner isteden valgt å gå sammen med nabokommuner i en eller annen form for interkommunalt samarbeid. Kommunene kan hjemle dette samarbeidet gjennom de relativt nye modellene vertskommunesamarbeid (km
Les mer