logo

Month

mai 2014

Due Diligence ved endring av kommunestrukturen i Norge

«Selskapsgjennomgang» eller «due diligence» er en arbeidsprosess for å samle inn og analysere informasjon om et selskap – ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer.  I privat næringsliv er formålet med fusjoner å ta ut inntekts- og kostnadssynergier som vil føre til verdiskapning i virksomheten. Målet med Regjeringens kommunestrukturprosjekt er å få mer robuste kommuner, som
Les mer