logo

Month

august 2014

Styreinstruks: Hva er det og hva bør den inneholde?

En styreinstruks gir rammer for styrets arbeid og vil kunne bidrar positivt til styrets arbeid, under forutsetning av at styret føler eierskap til den. Styreinstrukser har neppe stor rettslig betydning, men som et arbeidsverktøy vil en gjennomarbeidet styreinstruks være en god hjelp for styret i sitt arbeid. Aksjeselskap I aksjeselskap hvor de ansatte har rett til å være representert, skal selskapet ha en styreinstru
Les mer

Observatør til styret

Det er ikke ofte de ansatte benytter seg av retten til å velge en observatør i tillegg til medlem av styret der selskapet har flere enn 30 ansatte. Grunnen til dette er uviss, men det kan tenkes at dette har noe med usikkerheten i forhold til vedkommendes rolle i styremøtene å gjøre, både fra de ansattes side, men også fra styrets side.    Retten for de ansatte til å velge observatør til styret, er ment for å si
Les mer

Tidsubegrensede tjenestekontrakter og reglene om offentlig anskaffelse

Ikke alle tjenester kommuner eller kommunalt eide selskaper kjøper er engangskjøp, men kanskje tjenester kommunen eller selskapet har behov for med jevne mellomrom. Hver enkelt leveranse behøver ikke være så kostbar, men om tjenesten kjøpes jevnlig over lang tid, kan dette være i strid med anskaffelsesregelverket. Hvordan beregnes terskelverdi i disse tilfellene, og må alle kontrakter være tidsavgrenset? Pris Hovedre
Les mer