logo

Month

april 2016

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4): Kommunale foretak

Lovutvalget foreslår å videreføre organisasjonsformen kommunale foretak (KF), som er et organisasjonsledd i kommunen, direkte underlagt kommunestyret og med eget styre og daglig leder. KF’ene skal derfor styres som de øvrige delene av kommunens virksomhet med mindre det er gjort særlig unntak for dette i regelverket for kommunale foretak. Kommunale foretak er i dag hjemlet i kommuneloven kapittel 11, og foreslås tatt
Les mer