logo

Month

september 2017

Styrets ansvar for risiko og virksomhetsstyring

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Dette inkluderer forebygging for å unngå at selskapet overtrer regelverk.  For børsnoterte selskaper er dette formulert som følger i NUES pkt. 10: Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Styret bør årlig foreta en gjennomga
Les mer