logo

Month

november 2017

Blandet eierskap

Samarbeid mellom det offentlige og private gjennom etablering av et felles selskap, er ikke uvanlig men kan være konfliktfylt over tid. Her er det to ulike kulturer som møtes, ofte har det offentlige og private ulike ønsker med sitt eierskap. Det offentlige motiveres først og fremst av samfunnsnytten, mens private tradisjonelt sett vil forsøke å maksimere gevinsten. Dette kan lede til uklarheter, da spesielt i forhol
Les mer