logo

Om advokat VRK

Jeg startet opp egen advokatpraksis i 2010 og har siden dette tilbudt mine tjenester gjennom Advokat Vibeke Resch-Knudsen, med unntak av i 2013 hvor jeg var tilknyttet Advokatfirmaet NORDIA DA i 10 måneder.

vibeke_320

Utdanning

Jeg er utdannet Cand. jur. fra UiO i 1994, med advokatbevilling fra 2003. I tillegg har jeg en executive MBA fra NHH innen økonomisk styring og ledelse fra våren 2006. Jeg har erfaring innen området kommunal eier- og selskapsstyring fra 1999.

Arbeidserfaring

I årene etter at jeg var ferdig utdannet jurist arbeidet jeg i trygdeetaten, som trainee ved EFTAs sekretariat i Brussel og Landbruksdepartementet hvor arbeidet med EØS-avtalens veterinærregelverk og 2 år som personal- og organisasjonskonsulent i NORAD.

I 1999 ble jeg ansatt i KS Bedrift hvor hovedoppgavene mine var bistand ved selskapsetableringer, styreopplæring og arbeidsrettslige problemstillinger for KS Bedrifts medlemmer. I perioden 2004 til 2008 arbeidet jeg i KS Konsulent som i august 2005 ble skilt ut fra KS som eget aksjeselskap. Fra 2008 til 2009 arbeidet jeg i kommunikasjonshuset Agendum hvor jeg videreførte arbeidet for kommunalt eide selskaper og deres eiere gjennom bistand i eier- og selskapsstrategiske prosesser samt styrekurs spesielt tilrettelagt for offentlig eide selskaper. Arbeidsrettslige forhold på dette området inngår også i min porteføljen.

Videre var jeg i perioden 2005-2009 en av bidragsyterne og initiativtakerne til styreopplæringsprogrammet for styremedlemmer i offentlig eide selskaper gjennom høgskolesystemet. Studiet ble gjennomført ved HiSF og HiOA og gav 10 studiepoeng.

I de årene jeg har arbeidet for kommuner og kommunalt eide selskaper har jeg fått mulighet til å utvikle en strategisk og organisatorisk kompetanse. Det faktum at jeg i flere prosjekter har hatt mulighet til å samarbeidet med personer med annen fagbakgrunn enn meg, har gitt meg en bred generell kompetanse som gjør at mange av mine oppdrag går ut over det som vanligvis utføres av en advokat.

Last ned CV i PDF-format

Kontaktinformasjon

Vibeke Resch- Knudsen
Advokat MBA

Hoffsveien 75a
n-0377 Oslo

telefon:    975 100 99
e-post:    post@advokatvrk.no

org.nr:    8980 4540 6540